บริการและดาวน์โหลด

บริการหลังการ

ภายใน 30 นาทีหลังจากที่คุณส่งข้อความเจ้าหน้าที่บริการของเราจะติดต่อคุณ, และเราจะแก้ปัญหาให้คุณภายใน 4 ถึง 6 ชั่วโมง

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน (หนึ่งปี) เราจะจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ให้กับคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ไม่รวมชิ้นส่วนที่สวมใส่)